HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Koncert na dwa serca

Zrealizowany w 2010 r.. Koncert muzyki żeglarskiej i ballad Bułata Okudżawy. Wykonawcy: Andrzej Korycki i Dominika Żukowska

Media do kąta?

Burmistrz próbuje ustawić media do kąta.

Zakłócanie wypowiedzi radnej

Burmistrz zakłóca wypowiedź radnej.

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Wrzesień miesiącem pamięci narodowej. Wybuch II wojny światowej, obrona Westerplatte, bitwa pod Mokrą, bitwa pod Mławą, bitwa pod Wizną, agresja sowiecka na Polskę, wrzesień naznaczony jest krwią odważnych i walecznych polskich żołnierzy i bohaterów, którzy stanęli do walki z wrogiem ich kraju. To szczególny czas w historii Polski, w którym nie brak smutnych rocznic tragicznych wydarzeń. Wydarzeń, które pokazują ducha walki polskiego narodu i miłości Polaków do Ojczyzny. Cześć, hołd i największy szacunek winniśmy tym, którzy polegli walcząc o wolność, którzy nie zawahali się i poświęcili swoje życie w imię najważniejszych wartości. Wciąż żywe są słowa Cypriana Kamila Norwida "Ojczyzna to pamięć i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie." Chwała Bohaterom! Nigdy więcej wojny!

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

101.rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i święto Wojska Polskiego. 15 sierpnia to też Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Kętrzynie uczczono te wszystkie ważne dla Polski wydarzenia uroczystą mszą św. i apelem pod pomnikiem poległych, pod którym przedstawiciele różnych kętrzyńskich środowisk złożyli wiązanki kwiatów. Bitwa Warszawska nazywana Cudem nad Wisłą - starcie zbrojne w dniach 13–25 sierpnia 1920 roku pomiędzy Rosją Radziecką i Polską, decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej.

Czytaj więcej...
Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka nie otrzymał wotum zaufania. Tylko 9 radnych było za, aż 9 przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. A wiadomo, że przy podejmowaniu tej uchwały potrzebna jest bezwględna większość, w przypadku rady miejskiej to 11 głosów poparcia. O raporcie ukazującym stan Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2020 padło wiele słów, a w dyskusji dominował temat straconych przez tych rządzących, 14 milionów złotych dofinansowania na budowę dwóch kętrzyńskich ulic: Górnej i Ogrodowej. Choć zarzucano burmistrzowi również niewłaściwą politykę kadrową czy brak odpowiednich relacji z radnymi miejskimi. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2020 rok zostało przez radnych zatwierdzone, a absolutorium burmistrzowi udzielone.

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Nie, burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka nie wydaje pieniędzy na gazetę "Wiadomości Lokalne" z własnej kieszeni. Pytała o to podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, radna Wioletta Czech. Z własnej kieszeni czy z budżetu miejskiego? W odpowiedzi czytamy, że z miejskiej kasy "Oferta całkowita na publikację treści w ramach zapytania ofertowego dotyczy 10 publikacji po 3 strony każda. Jej koszt wynosi 30.000,00 zł za 10 miesięcy." W odpowiedzi jest też tzw. wartość dodana, w której burmistrz napisał "W przeliczeniu na jednego mieszkańca Kętrzyna samorząd wyda 12 groszy miesięcznie." To chyba miało złagodzić informację, bo przecież to "tylko"12 groszy."12 groszy, tylko nie płacz proszę"... Czy mieszkańcy potrzebują samorządowych informacji przekazywanych na opłaconej tacy? Na rynku są przecież lokalne media. A do tego: Internetowa Strona Miasta, BIP, dwa facebookowe profile, tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Ratuszu. Czy to niewystarczające "pole" do przedstawiania miejskich spraw? Czy mieszkańcy Kętrzyna potrzebują w skrzynce pocztowej tych wiadomości za... 12 groszy?

11

LAT

544

ZDJĘCIA

405

FILMY

538

ARTYKUŁY

X

Right Click

No right click