HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Dzielnemu niemieckiemu misjonarzowi, który jako pionier na Mazurach zginął wraz z 18 towarzyszami 9 marca 1009 roku za Chrystusa i jego królestwo, śmiercią męczeńską, szlachetnemu Brunonowi z Kwerfurtu ku uczczenia pamięci. Kościół ewangelicki Leca 1910. Taki napis widniał niegdyś na żeliwnym krzyżu poświęconym św. Brunonowi, a ustawionym 30 października 1910 roku na giżyckim wzgórzu. W setną rocznicę ustawienia krzyża miejsce ożyło ekumeniczną modlitwą, spotkali się na nim ewangelicy, katolicy, grekokatolicy i prawosławni. Św. Brunon Bonifacy to niejako most przerzucony przez Boga by pogodzić zwaśnione narody. Biskup i misjonarz, który prowadził działalność misyjną w czasach Bolesława Chrobrego, męczennik, który przelał krew głosząc Ewangelię poganom.

X

Right Click

No right click