HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Redakcja

LXVII sesja nadzwyczajna
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 9 stycznia 2023r. (poniedziałek) o godz. 16.30, Ratusz Miejski,
Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
     3.1. zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.
     3.2. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
  6. Zamknięcie LXVII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

Terminy posiedzeń komisji:

Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 9.01.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 9.01.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie
– 9.01.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30

 

X

Right Click

No right click