HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Grupa kętrzyńskich radnych miejskich wystąpiła z wnioskiem obniżenia pensji burmistrzowi Kętrzyna, Ryszardowi Niedziółce. Z obecnego wynagrodzenia w wysokości ok. 20.000,00 zł brutto, włodarz Kętrzyna miałby od 1 stycznia 2024 roku otrzymywać 16 035,00 zł brutto, na co składa się: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie brutto 7.700,00 zł, dodatek funkcyjny w kwocie brutto – 3 450,00 zł, dodatek specjalny w wysokości  30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie brutto – 3 345,00 zł oraz dodatek stażowy w wysokości  20% zasadniczego wynagrodzenia w kwocie brutto 1 540,00 zł.

Czytaj więcej...
Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka kolejny raz nie otrzymał od radnych miejskich wotum zaufania. Wymagana bezwzględna większość przy podejmowaniu tej uchwały to jedenaście głosów „za”, tymczasem tych „za” było tylko 9, „przeciw” 10, dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Swoją decyzję o nieudzieleniu włodarzowi wotum zaufania uzasadniali m.in. radna Wioletta Czech i radny Zbigniew Nowak, kreśląc  główne powody swojego niezadowolenia działaniem burmistrza czyli przede wszystkim brak odpowiedniego zaangażowania w sprawę roszczeń przedszkoli przynoszącą miastu ogromne wydatki, jak również obietnice nowych mieszkań z rządowego programu, które niestety nie zostały dotąd zrealizowane.

Czytaj więcej...
Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Ochrona zdrowia w mieście Kętrzyn. Jak funkcjonuje powiatowy szpital, jak jego oddziały i czego mogą spodziewać się w tej medycznej placówce pacjenci? Na wiele pytań kętrzyńscy radni usłyszeli odpowiedzi podczas ostatniego swojego posiedzenia. Starosta kętrzyński Michał Kochanowski i dyrektor powiatowego szpitala Wojciech Glinka opowiadali z jakimi problemami zmagają się po tym, jak szpital z jednoimiennego w dobie Covidu powrócił do dawnej działalności. Warto podkreślić, że szpital pozbył się zadłużenia i ma nowy blok operacyjny. W planach rozbudowa, bo choćby fizjoterapia mieści się wciąż w ubogich warunkach, a i cała placówka działa w wiekowym budynku.

Czytaj więcej...
Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Kętrzyńscy radni zdecydowali się na przygotowanie wniosku do Delegatury NIK w Olsztynie o przeprowadzenie kontroli. A sprawa dotyczy postępowania w sprawie, w której to Gmina Miejska Kętrzyn występowała w charakterze strony pozwanej przez jedno z kętrzyńskich przedszkoli niepublicznych. Chodzi o dotacje naliczane w latach 2009-2016.

Warto dodać, że sprawa zakończyła się wyrokiem, nieskuteczną apelacją ze strony miasta i w efekcie wydatkiem z miejskiej kasy sięgającym 4 mln zł, z czego 1,5 mln to m.in koszty procesu opłacone przez miasto już 8 grudnia 2022r., kolejne 2,8 mln zł popłynie z miejskich pieniędzy  w dziesięciu ratach do podmiotu prowadzącego przedszkole.

Niestety na dobre wieści w tej sprawie nie ma już co liczyć, jak i na kasację wyroku, którą podpowiadali burmistrzowi Kętrzyna niektórzy radni. Jak się okazało zapatrywania radnych i burmistrza na tę sprawę są zgoła odmienne. Decyzją Ryszarda Niedziółki Gmina Miejska Kętrzyn nie opłaciła na czas wspominanej apelacji, przez co ta stała się nieskuteczną.

Czytaj więcej...
Redakcja

LXVII sesja nadzwyczajna
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 9 stycznia 2023r. (poniedziałek) o godz. 16.30, Ratusz Miejski,
Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
     3.1. zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.
     3.2. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
  6. Zamknięcie LXVII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

Terminy posiedzeń komisji:

Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 9.01.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 9.01.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie
– 9.01.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30

 

X

Right Click

No right click