HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski spotkali się w Kętrzynie z przedstawicielami samorządu i mieszkańcami. Tematy rozmów to głównie polityka prospołeczna Rządu RP czyli tzw. Nowa Piątka, Fundusz Dróg Samorządowych oraz bieżące sprawy związane z oświatą dotyczące zapowiadanego przez nauczycieli strajku, a także kwestii zabezpieczenia egzaminów szkolnych w placówkach oświatowych naszego województwa.

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Zostawia swoich wyborców? Krzysztof Hećman oddał mandat radnego takie nieoficjalne jeszcze wieści do nas dotarły. A kolejna niepotwierdzona informacja jest taka, że zostanie zastępcą burmistrza Bartoszyc. Oficjalnie wiadomości być może już w piątek - 1 marca, na ten dzień w bartoszyckim Urzędzie Miasta zwołany został briefing prasowy. Czyżby były burmistrz już nie chciał pracować dla dobra Kętrzyna? Czyżby to, co zapowiadał, że będzie działał jako radny miejski, było zwyczajnym kłamstwem?

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Budżet Kętrzyna na rok 2019 uchwalony. Po ostrej dyskusji 13 radnych zagłosowało za projektem budżetu, którego autorem w głównej mierze jest były burmistrz Krzysztof Hećman. On sam i jeszcze siedmiu innych radnych wstrzymało się od głosu. Kętrzyńscy radni na ostatnim posiedzeniu odwołali dotychczasowego skarbnika miasta Władysława Litwinowicza i powołali nowego - Iwonę Kozłowską. Zapoznali się też z bardzo trudną sytuacją finansową spółki Komunalnik. Fragmenty sesji na naszym facebookowym fanpage'u - https://www.facebook.com/Wolna-TV-130037200402690/

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Wzrost ilości odpadów, wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, dodatkowa działalność spółki komunalnej poza podstawowymi zadaniami, brak możliwości korzystania z tanich składowisk odpadów to najistotniejsze powody podwyższenia stawek opłat za wywóz nieczystości w Kętrzynie. Miejska spółka Komunalnik wystąpiła z wnioskiem o podwyżkę opłat z 7,68zł do 19,50zł od osoby(odpady segregowane) i z 13,58zł do 39,00zł od osoby(odpady niesegregowane). Na ostatniej sesji radni miejscy zmierzyli się z problemem, ale nie przystali na propozycje Komunalnika i zwiększyli opłaty z 7,68zł do 13,50zł od osoby(odpady segregowane)i z 13,58zł do 25,00zł od osoby(odpady niesegregowane). Już pod koniec 2018 roku, nowa rada dowiedziała się o ogromnych problemach finansowych spółki, na które w dużej mierze rzutuje najprawdopodobniej nieopłacalny udział w budowie miejskiego stadionu. Nowy burmistrz postanowił przyjrzeć się funkcjonowaniu Komunalnika poprzez audyt. Od 19 lutego br.jest też w Komunalniku wybrany w drodze konkursu nowy prezes - Dariusz Cycan (na zdj.z prawej). Przed nim ogrom pracy i uratowanie spółki przed likwidacją. Nie lada wyzwanie stoi też przed Gminą Miejską Kętrzyn czyli ciągła edukacja mieszkańców związana z selektywną zbiórką odpadów, a być może nawet bardziej restrykcyjne działania związane ze szczegółową weryfikacją umów na wywóz śmieci oraz oświadczeń, w których deklarowana jest liczba osób zamieszkująca w gospodarstwach domowych i produkująca odpady.

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Michał Kochanowski został wybrany nowym Starostą Kętrzyńskim. Uzyskał aż 17 głosów za, przy jednym przeciw i jednym wstrzymującym się. Funkcję Wicestarosty Powiatu Kętrzyńskiego otrzymał Andrzej Lewandowski. Przewodniczącą Rady Powiatu wybrano Urszulę Baraniecką.

X

Right Click

No right click