HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Nie, burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka nie wydaje pieniędzy na gazetę "Wiadomości Lokalne" z własnej kieszeni. Pytała o to podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, radna Wioletta Czech. Z własnej kieszeni czy z budżetu miejskiego? W odpowiedzi czytamy, że z miejskiej kasy "Oferta całkowita na publikację treści w ramach zapytania ofertowego dotyczy 10 publikacji po 3 strony każda. Jej koszt wynosi 30.000,00 zł za 10 miesięcy." W odpowiedzi jest też tzw. wartość dodana, w której burmistrz napisał "W przeliczeniu na jednego mieszkańca Kętrzyna samorząd wyda 12 groszy miesięcznie." To chyba miało złagodzić informację, bo przecież to "tylko"12 groszy."12 groszy, tylko nie płacz proszę"... Czy mieszkańcy potrzebują samorządowych informacji przekazywanych na opłaconej tacy? Na rynku są przecież lokalne media. A do tego: Internetowa Strona Miasta, BIP, dwa facebookowe profile, tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Ratuszu. Czy to niewystarczające "pole" do przedstawiania miejskich spraw? Czy mieszkańcy Kętrzyna potrzebują w skrzynce pocztowej tych wiadomości za... 12 groszy?

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Będą ograniczenia. W Kętrzynie nie będzie można kupić alkoholu po godzinie 22.00, budząca wiele kontrowersji i liczne dyskusje, uchwała została podjęta. Rada miejska w Kętrzynie głosami 12 radnych zdecydowała o zwiększeniu liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 247 oraz o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach 22:00 - 06:00. Została podjęta też uchwała dzięki, której przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne otrzymają zwrot 2/3 opłaty koncesyjnej, jeśli wnieśli ją za cały rok. Jest to pomoc restauratorom w trudnym czasie pandemii.

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Tylko sześciu kętrzyńskich radnych poparło zaproponowaną przez burmistrza podwyżkę stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu. Rada nie dała się przekonać na sięganie do kieszeni mieszkańców Kętrzyna, zwłaszcza w czasach pandemii i jak zarzucali radni braku racjonalnej polityki finansowej władz Kętrzyna. Budżet miejski się nie dopina, a burmistrz wymienia po wielokroć m.in. wydatki na oświatę, jako te, które pogrążają stan kas w wielu samorządach. Decyzja radnych jednak zapadła, podatki w Kętrzynie nie wzrosną w roku 2021.

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Kętrzyńscy radni uchwalili budżet miasta na 2021 rok. Nie zatwierdzili jednak w całości propozycji projektodawcy budżetu czyli burmistrza miasta, dokonali poprawek m.in. wpisując do wydatków roku 2021 - finansowanie klubu KKS Granica i kilka drobnych inwestycji m.in. wykonanie oświetlenia na ulicy Harcerskiej czy też wykonanie dokumentacji na budowę odcinka ulicy Sobieskiego. Radni wciąż zwracali uwagę burmistrzowi na racjonalne gospodarowanie miejskimi pieniędzmi. Dyskusja nad tą najważniejszą w roku uchwałą była burzliwa, bo to będzie rok, w którym słowo klucz to oszczędzanie. Sporo wydatków, a przychody niewystarczające. Budżet na 2021 rok to kilka punktów inwestycyjnych, w tym budowa ulicy Ogrodowej czy wykonanie sieci monitoringu miejskiego.

 

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Biuletyn informacyjny Miasta Kętrzyn w formie gazetowej i biuletyn telewizyjny Miasta Kętrzyn generują koszty z miejskiego budżetu i to niemałe. Promocja miasta czy kasa na wizerunek burmistrzów? W archiwalnym wrześniowym numerze biuletynu informacyjnego burmistrzowie pokazali się na zdjęciach 13 razy. Czy to prywatna kampania wyborcza przez 5 lat za miejskie pieniądze? pytała na sesji Rady Miejskiej radna Wioletta Czech. Czy władze zaplanowały wydatki na ten cel w budżecie roku 2021?

X

Right Click

No right click