HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Wypłata dotacji dla niepublicznych przedszkoli w latach 2009 – 2016 w zaniżonej wysokości i roszczenia właścicieli niepublicznych placówek oświatowych wielu samorządowcom spędzają sen z powiek, są to bowiem znaczące dla samorządowych budżetów kwoty. W przypadku Kętrzyna te roszczenia mogą wynieść ponad 20 milionów złotych. Sprawy sądowe właśnie trwają, a jeśli zapadną wyroki sądowe na niekorzyść Gminy Miejskiej Kętrzyn, ta będzie musiała zapłacić właścicielom niepublicznych przedszkoli wysokie odszkodowania. 

Dotacje przyznawane były na dzieci, dziś odszkodowania mają trafić do właścicieli przedszkoli i mogą zdecydowanie pogrążyć miejski budżet. Pełnomocnik powodów zaproponował zakończenie postępowań sądowych zawarciem ugody, w której Gmina Miejska Kętrzyn miałaby się zobowiązać do zapłaty 70% dochodzonych roszczeń bez odsetek i w rozłożeniu na raty. Kętrzyńscy radni w stanowisku podjętym na ostatniej sesji rady, negatywnie zaopiniowali propozycję tejże ugody. Ich zdaniem dopuszczalna byłoby ugoda i zapłata 20% żądanych przez powodów kwot.

 

X

Right Click

No right click