HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Redakcja

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zapraszamy na LX Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Kętrzynie, która odbędzie się 15.09.2022 r. o godz. 12:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. odwołania radnej Marzeny Gajek ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.2. wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.3. zmiany uchwały nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.4. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.5. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.6. odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.7. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.8. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.9. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.10. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.11. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.12. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.13. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.14. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.15. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.16. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.17. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.18. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.19. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.20. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.21. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.22. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.23. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.24. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.25. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.26. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.27. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

6. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie

X

Right Click

No right click