HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka nie otrzymał wotum zaufania. Tylko 9 radnych było za, aż 9 przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. A wiadomo, że przy podejmowaniu tej uchwały potrzebna jest bezwględna większość, w przypadku rady miejskiej to 11 głosów poparcia. O raporcie ukazującym stan Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2020 padło wiele słów, a w dyskusji dominował temat straconych przez tych rządzących, 14 milionów złotych dofinansowania na budowę dwóch kętrzyńskich ulic: Górnej i Ogrodowej. Choć zarzucano burmistrzowi również niewłaściwą politykę kadrową czy brak odpowiednich relacji z radnymi miejskimi. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2020 rok zostało przez radnych zatwierdzone, a absolutorium burmistrzowi udzielone.

X

Right Click

No right click